Kontrolloidusti aukeavat

Kontrolloidusti aukeavat

Sako Controlled Expansion -sarjan patruunoiden luodit ovat kemiallisesti sidottuja, mikä tehostaa luodin suorituskykyä erityisesti suurriistan metsästyksessä. Luoti avautuu nopeasti ihanteelliseen halkaisijaansa, jonka jälkeen laajeneminen on kontrolloitua kemiallisesti sidotun ytimen sekä optimoidun vaipan paksuuden ansiosta. Tuloksena on maksimoitu energiansiirto ja pysäytysvoima yhdistettynä minimoituun hajoamiseen ja lihahävikkiin. Luodit on suunniteltu kestämään luuosumat hajoamatta sekä läpäisemään paksunkin nahan.

Super hammerhead

Super hammerhead

Raskasvaippainen, vahva ja pirstoutumaton luoti, joka laajenee hallitusti. Sidottu ydin takaa korkean jäämäpainon, mikä puolestaan takaa tehokkaan läpäisykyvyn.

Hammerhead

Hammerhead

Raskasvaippainen ja pehmeäkärkinen luoti, jossa on bondattu ydin.