Säädettävä laukaisukoneisto

S20-kiväärin laukaisukoneisto on saatavana sekä etuvedollinen että etuvedoton versio. Molempien versioiden kaikki laukaisukoneiston osat on koottu erittäin tarkasti koneistettuun alumiinirunkoon, mikä tarjoaa tinkimättömän laadukkaan, huippuluokan laukaisun.

Jotta liipaisimen ergonomia saadaan optimoitua erikokoisille käsille, liipaisinta voidaan siirtää tehdasasetuksestaan 3 mm taaksepäin ja 4 mm eteenpäin kuusiokoloavaimella. Lisäksi laukaisupainetta voidaan säätää välillä 1–2 kg. Näin liipaisin saadaan juuri sopivaksi kaikille käyttäjille.

Liipaisin on leveä ja sileä, jolloin paine jakautuu suuremmalle alueelle ja tuntuma on herkempi.

S20-kiväärin turvallisuutta on myös parannettu ainutlaatuisilla ominaisuuksilla. Kun varmistin on päällä, on iskurin liike estetty niin, että se ei voi liikkua eteenpäin ja osua nalliin vaikka ase tärähtäisi esimerkiksi putoamisen seurauksena.

LAUKAISUKONEISTOJEN EROT 

Etuvedollisessa laukaisukoneistossa liipaisimen liikkeessä on nimen mukaisesti etuveto. Liipaisinta on vedettävä ensin tietty matka (etuveto) taaksepäin, kunnes vastus lisääntyy selvästi. Ase laukeaa, kun liipaisin vedetään tämän kynnyksen yli. Etuvedottomalla laukaisukoneistolla varustettu ase laukaistaan vetämällä liipaisinta tasaisella voimalla, kunnes ase laukeaa.

Etuvedollisen laukaisukoneiston jälkiveto on yleensä kevyt, koska ensimmäinen vaihe kantaa suuren osan laukaisupaineesta. Etuvedollinen laukaisukoneisto voi myös auttaa ammunnan tarkkuuden parantamisessa, koska sen ansiosta ampuja tietää tarkasti, koska virepinnat vapautuvat ja kivääri laukeaa.

Ratkaisujen välinen paremmuus määräytyy yleensä henkilökohtaisten tottumusten ja kiväärin käyttötarkoituksen mukaan.

Katso video S20-kiväärin liipaisimesta (englanniksi)

Lähikuva Sako S20 -kiväärin liipaisimesta