Sako Oy ja Suomen Puolustusvoimat solmivat hankintasopimuksen uudesta kiväärijärjestelmästä

12.01.2022

Tilaa uutiskirje

Liity sisäpiiriin ja tilaa Sako InnerCircle - Uutiskirje

 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Sako Oy allekirjoittivat sopimuksen uuden kiväärijärjestelmä M23:n hankinnasta 12.1.2022. Hankintaa on edeltänyt asejärjestelmän kehittämistyö Sako Oy:n ja Puolustusvoimien kesken vuosina 2020-2021 Puolustusvoimien ja Sako Oy:n välisen aiesopimuksen mukaisesti.

Hankintasopimuksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin kymmenen miljoonaa euroa, minkä lisäksi sopimus sisältää lisähankintavarauksen mahdollisia myöhemmin tehtäviä hankintoja varten.

”Sako Oy:n juuret ovat syvällä suomalaisessa puolustusteollisuudessa. Viime vuosi oli Sakon satavuotisjuhlavuosi ja olemme tehneet Suomen Puolustusvoimien kanssa läheistä yhteistyötä vuosikymmenten ajan. Pidämme suuresti arvossa Puolustusvoimien meitä kohtaan osoittamaa luottamusta ja tämä hankintasopimus syventää yhteistyötämme, sekä luo uusia työpaikkoja Suomeen ja parantaa omalta osaltaan myös Suomen huoltovarmuutta”, toteaa Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen.

Hankittava kiväärijärjestelmä M23 pitää sisällään kaksi eri kiväärikonfiguraatiota: tarkka-ampujan käyttöön tarkoitetun tarkkuuskivääri 23:n ja jalkaväkiryhmän tukiampujan käyttöön tarkoitetun kivääri 23:n, sekä varusteita, varaosia, huoltotyökaluja ja Sakon tarjoamaa käyttö- ja huoltokoulutusta. Kiväärit ovat Sakon suunnittelemia ja ne perustuvat laajalti käytettyyn AR10 -asekonstruktioon. Kiväärit ovat toimintaperiaatteeltaan kerta-automaattisia ja ne toimitetaan kaliiperissa 7.62 NATO.

”Sopimus on Sako Defence & Law Enforcement liiketoiminnallemme merkittävä ja strategisesti erittäin tärkeä päänavaus. Olemme kiväärijärjestelmän kehitysvaiheen aikana läpivieneet yhdessä Puolustusvoimien kanssa useita mittavia testausjaksoja erilaisissa olosuhteissa ja uskomme, että kiväärijärjestelmä M23 tarjoaa erityisen hyvin juuri Suomen Puolustusvoimien operatiivisiin tarpeisiin sopivan ratkaisun”, toteaa Sakon Defence & Law Enforcement -liiketoimintayksikön johtaja Arto Kaikkola.

”Nyt julkistettu kauppa on ensimmäinen Sakon uutta, itselataavaa kiväärituoteperhettä koskeva toimitussopimus ja toimitukset Suomen Puolustusvoimille alkavat myöhemmin tänä vuonna. Tämä uusi tuoteperhe on kokonaisuudessaan Sakolle merkittävä liiketoimintamahdollisuus niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin globaalistikin. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että solmittu sopimus mahdollistaa myös Suomen ja Ruotsin yhteisten kiväärihankintojen toteuttamisen”, jatkaa Kaikkola.

Kiväärijärjestelmä M23:n tuotekehityksen yhtenä ohjaavana tekijänä on ollut mahdollisuus toteuttaa aseen tuotanto kotimaassa. Kiväärit tullaan valmistamaan Sakon tehtaalla Riihimäellä ja näin ollen hanke parantaa kansallista huoltovarmuutta sekä edistää osaamisen ja teknologian sekä asejärjestelmien valmistus- ja korjauskyvyn säilymistä Suomessa.

”Olemme investoineet viime vuosina merkittävästi tuotantoomme ja tuotekehitykseemme ja investointimme kivääri- ja patruunaliiketoimintaan jatkuvat myös tulevina vuosina. Olemme sitoutuneita osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen Suomessa. Hankintasopimus syventää Sakon ja Suomen Puolustusvoimien yhteistyötä, luo uusia työpaikkoja Suomeen ja parantaa omalta osaltaan myös Suomen huoltovarmuutta”, kertoo toimitusjohtaja Karjalainen.

 

Hankintasopimus allekirjoitettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa Tampereella 12.1.2022.

Kuvat: Suomen Puolustusvoimat

sako kiväärijärjestelmä M23